Dorpsvereniging Elspeet

Dorpsvereniging Elspeet bestaat inmiddels ruim 40 jaren en is er voor alle inwoners van Elspeet in het algemeen en in het bijzonder voor haar leden. De dorpsvereniging vind het belangrijk om voor Elspeet de positieve ontwikkelingen op de voet te volgen, te stimuleren en daarover korte lijntjes te onderhouden met gemeente Nunspeet. Daar waar het gaat om achteruitgang probeert de dorpsvereniging een signalerende functie te vervullen. Een belangrijke doelstelling van de dorpsvereniging is het behartigen van algemene belangen van de Elspeetse bevolking. Aan welke onderwerpen moet u denken:

  • Ruimtelijke ordening met accent op bouwen en wonen
  • Recreatie/Toerisme
  • Cultuur
  • Verkeer en Verkeersveiligheid
  • Algemene zaken als blauw op straat, aanrijtijden, AED etc.

Voor meer informatie kunt u website www.dorpsvereniging-elspeet.nl raadplegen.

Contactgegevens

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio