15
nov

Koninklijke onderscheidingen bij Brandweer Elspeet

Koninklijke Onderscheiding voor Amy Koetsier en Richard Kayim na 35 jaar en 22 jaar brandweervrijwilliger bij Brandweer Elspeet.


Afgelopen week kwam het team nog in actie tijdens een groots opgezette oefening waaraan meerdere hulpdiensten deelnamen. Zie hier een kort filmpje daarvan.

14
nov

Informatieavond Buurtpreventie Team Elspeet

Buurtpreventie Team Elspeet organiseert een interactieve informatieavond over veiligheid.
Heeft u vragen over verdacht gedrag?
Twijfelt u wanneer u de Politie en Buurtpreventie Team Elspeet moet inschakelen?
Wilt u te weten komen wat u kunt doen om Elspeet veilig te houden?
Kom 28 november naar Boerderij De Koude Hoek. Aanvang: 20.00 uur.
Wijkagent is ook aanwezig.

 

Volg het Buurtpreventie Team Elspeet via Facebook.

06
nov

Sinterklaas komt naar Elspeet!

Ja hoor, het is weer bijna zover. Sinterklaas komt op zaterdag 16 november aan in Nederland. En diezelfde dag komt hij óók naar Elspeet.

Net als vorig jaar hebben we de rondgang als het al donker is. Sinterklaas heeft lichtjessnoeren gekocht voor alle Pieten zodat ze goed te zien zijn in het donker. Jullie mogen dit ook doen zodat je goed zichtbaar bent op de weg. Sinterklaas vindt dat veiligheid boven alles gaat.

 

Jullie zijn allemaal van harte welkom om 18.00 uur bij het Kulturhus, daar komen Sinterklaas en de Zwarte Pieten ook naar toe. Zij worden welkom geheten door onze burgemeester van der Weerd. Meteen daarna is er een rondgang door het dorp met muzikanten van het Elspeets fanfarekorps en aansluitend, ongeveer 19.00 uur, is er een leuke voorstelling in het Kulturhus voor alle jonge kinderen.

 

Tot ziens bíj en ín het Kulturhus!!

29
okt

Inloopavond kruising Staverdenseweg Nachtegaalweg

Op donderdagavond 7 november tussen 19:30 en 21:00 uur is er een inloopavond in de Boaz-Jachinschool aan de ds. Kalshovenweg 15 in Elspeet om de aanwonenden en belangstellenden te informeren over de werkzaamheden aan de kruising Staverdenseweg-Nachtegaalweg.

Tijdens hevige regenbuien blijft er opstuwend water voor de kruising Staverdenseweg-Nachtegaalweg staan. Omdat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden, ontstaan er verkeersonveilige situaties voor weggebruikers en overlast voor aanwonenden. Om het water sneller af te voeren, heeft de gemeente Nunspeet drie varianten uitgewerkt die de waterproblematiek aanpakken. Deze varianten willen we met u bespreken.

In alle varianten wordt een infiltratieriool aangelegd dat het water opvangt en infiltreert in de bodem. De Nachtegaalweg wordt iets verlaagd en 'op 1 oor gelegd' wat betekent dat de weg iets helt, zodat het water er aan een kant afloopt. Dit wordt gedaan om het regenwater te geleiden naar een nog aan te leggen greppel - naast het toekomstige medische centrum - naar het achterliggende weiland. Hier wordt een groene retentie (verdieping in het weiland begroeit met gras) gemaakt die het regenwater kan bergen en laten infiltreren. Bij te veel regen kan het water afstromen via de achterliggende beek richting de Merelweg.

19
okt

Contracten renovatie en verduurzaming Boaz-Jachinschool getekend

Vrijdagmiddag 18 oktober was het dan eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding, afstemming, rekenen en tekenen konden de contracten worden getekend tussen het bestuur van de school en de partijen die deze grote klus gaan klaren. Bleijenberg B.V. en Installatiebedrijf Spelt B.V., beide afkomstig uit Elspeet, zien het als een mooie uitdaging om het monumentale pand een eigentijdse uitstraling te geven, zodat hier nog jaren onderwijs gegeven kan worden. Het onderwijs vernieuwt wat andere eisen stelt aan de lokalen. Steeds minder wordt alleen maar in de lokalen les gegeven, je ziet steeds meer groepjes leerlingen met elkaar samenwerken aan een opdracht of een leuk project. Dat vraagt om meer flexibiliteit in het pand. Daarnaast was het binnenklimaat al jaren als niet prettig te bestempelen. Daarvoor wordt nu een zeer grote ingreep gedaan en komt een installatie op de school die voor een frisse school gaat worden. En ook een school zal zuiniger met energie moeten omgaan, dat was van de eisen die de gemeente Nunspeet aan deze renovatie heeft gesteld. Verduurzaming heeft dan ook veel aandacht gekregen in de plannen die zijn uitgewerkt.

Planning is dat na de kerstvakantie de klus opgepakt gaat worden. De school zal dan helemaal leeg zijn, want alle leerlingen worden tijdens de bouwperiode ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Verwachting is dat ze daar tot de zomervakantie van 2020 les krijgen en dan na de vakantie in een vernieuwde school kunnen terugkeren. In de maand november organiseert de school een informatiebijeenkomst voor de buren van de school. Dan kunnen zij in detail kennis nemen van de plannen en de inrichting van de bouwomgeving. Ze ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Op de foto is te zien dan de contracten getekend worden door Wilfred Bleijenberg namens Bleijenberg B.V., Aart Frens namens Installatiebedrijf Spelt B.V. en Arie Bakker namens het schoolbestuur.

25
sep

Informatieavond 'Voorkomen is beter dan genezen'

Deze avond kunt u gratis uw bloeddruk, bloedsuiker, BMI, conditie, vocht- en vetgehalte laten checken. Ook geven Oor + Oog Zorgcentrum, de podoloog, de pedicure, de drogist en de bewegings- en lifestylecoach adviezen voor een gezonde leefstijl. Geef u snel op via 0577-492278 of info@oranjehof.org. Zie de bijlage voor meer informatie en een overzicht van de deelnemers.