Het nieuws uit Elspeet

23
jun

Nieuw gezicht voor De Brink in Elspeet

De Brink in Elspeet krijgt een nieuw gezicht. Het herinrichtingsplan hiervoor is gereed. De Brink wordt groen opgezet en krijgt nieuwe bestrating en straatmeubilair. Ook komen er betere oversteekvoorzieningen en wordt er rekening gehouden met het ruimtegebruik van standplaatshouders en het parkeren.  Ook de aanpak van de wateroverlast, een belangrijk thema in Elspeet, is meegenomen in dit plan. In 2017 start de gemeente met de herinrichting.

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas zegt:” Met dit nieuwe plan wordt De Brink weer een aantrekkelijke plek voor de inwoners van Elspeet en de toeristen. Mede dankzij de klankbordgroep die enthousiast heeft meegedacht, is dit een breed gedragen plan, waar de Brink jaren mee vooruit kan’.

Proces
Dit herinrichtingsplan is een proces geweest waarbij bij de start iedereen zijn of haar ideeën, voorstellen en schetsplannen over De Brink kon indienen bij de gemeente. De gemeente dankt iedereen die heeft meegedacht. Vervolgens is Buro Zijaanzicht ingehuurd om een herinrichtingsplan op te stellen waarbij de haalbaarheid van de ideeën en wensen zijn onderzocht.  In samenspraak met de gevormde klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging, de Ondernemersvereniging, de Verkeersouders van de scholen en van de Koninklijke Horeca Nederland zitting hebben, is er een nieuw herinrichtingsplan van de Brink gekomen.

Plan inzien
Belangstellenden kunnen bij restaurant Op de Brink in Elspeet op dinsdag 27 juni a.s. vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur het toekomstige plan van de herinrichting van de Brink bekijken

Ook staat het plan vanaf 26 juni 2017 op www.nunspeet.nl/debrink

22
jun

Grote Schapenscheerdag op zaterdag 1 Juli

Zaterdag 1 juli is er weer de Grote Schapenscheerdag bij de schaapskooi, Stakenbergweg 6 te Elspeet. Vanaf 9.00 u worden de schapen traditioneel geschoren met de knipscheer door zowel manlijke scheerders als dames. Op eigen terrein staan er kramen voor verkoop hebbedingen van de kudde. Optredens van de Jachthoornblazers, de Tolzangers en een kledingshow van de Heemkundige vereniging. Er is een catering van de 5-Sterren slagerij. Na afloop is er een gezamenlijke scheerdersmaaltijd , hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar a e 20.- p.p. (aanmelden bij : voorzittersgn@gmail.com). Komt allen!! Toegang: vrij  maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

21
jun

Presentatie van een boek over het Elspeterbos

Op zaterdagmiddag 2 september a.s. om 15.00 uur zal in het Kulturhus aan de Nachtegaalweg in Elspeet de presentatie plaatsvinden van een nieuw boek getiteld: " Het Elspeterbos - verleden, heden en toekomst van een oud malenbos". Dit boek verschijnt naar aanleiding van het feit dat de familie van Beuningen in 1917, dus nu 100 jaar geleden, het Elspeterbos aankocht van de oorspronkelijke eigenaren van het bos: de kerk/pastorie en de geërfde boeren in Elspeet. De auteurs Peter Veen, Bert Maes en Emma van den Dool hebben onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het bos en het blijkt dat die geschiedenis teruggaat tot omstreeks de stichting van de parochie van Elspeet rond het jaar 1100 door de Sint Paulusabdij in Utrecht. Het bos krijgt de status van een malenbos, dat betekent dat de malen gezamenlijk eigenaren waren van het bos. De kerk en de pastoor hadden een recht van 25% van de opbrengst van het bos. Na de reformatie gaan deze rechten over op de dorpskerk en de dominee van Elspeet. Deze geschiedenis is ontleend aan enkele oude malenboeken uit het jaar 1595. In 1917 wordt het Elspeterbos publiek verkocht en de familie van Beuningen ziet mogelijkheden om een fraai jachtgebied te verwerven. Bij de verkoop wordt echter bepaald dat de bewoners van Elspeet een vrije toegang tot het bos moeten behouden.

Tijdens deze presentatie-middag zullen de twee auteurs Peter Veen en Bert Maes ingaan op de inhoud van het boek. Naast de geschiedenis zal ook aandacht besteed worden aan de huidige betekenis van het bos en aan de mogelijkheden voor de toekomst. Na deze inleidingen zullen de eerste exemplaren worden aangeboden aan mevr. M. Kraaijeveld van Hemert-Peterich, kleindochter van George van Beuningen, en aan burgemeester B. v. d. Weerd. Beiden zullen kort reageren op de uitgave van het boek. Daarna is er gelegenheid een drankje te drinken, dat u wordt aangeboden wordt door de familie van Beuningen. De middag staat onder leiding van de plaatselijke predikant van de Elspeetse dorpskerk, ds. M. van Kooten. De middag is vrij toegankelijk en begint dus om 15.00 uur. Na afloop van de bijeenkomst kan een exemplaar van het boek worden gekocht. 

16
jun

Acht zomeravondfietstochten Elspeet en Nunspeet

Al vele jaren wordt door Woord en Daad comité Nunspeet/Elspeet de zomeravondfietstochten georganiseerd. Ook dit jaar staan de fietstochten door het prachtige gevarieerde Veluwse landschap weer op het programma. De verschillende routes hebben een lengte van 20 á 25 km. Er kan gestart worden tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Pineta aan de Elspeterweg 6 in Nunspeet op 3 en 17 en 31 juli en op 7 augustus, en bij het 't Kerkerf achter de Hervormdekerk in Elspeet op 3, 10 en 24 juli en op 7 augustus. Deelname is €2,50 en voor kinderen tot en met 12 jaar €1,50 een gezin betaald maximaal €10,-, dit is inclusief een consumptie na afloop. De opbrengst van deze avonden is voor Woord en Daad en is bestemd voor het project Voedselzekerheid in Benin. Woord en Daad - in Nunspeet bekend van de Snuffelhal aan de stationslaan, winkel in gebruikte goederen - is een stichting die gelden inzameld ten behoeve van de allerarmsten in de derde wereld. Voor meer info www.WoordEnDaadNunspeet.nl

15
jun

Vakantieactiviteit bij BSO VRIJ SPEL op 10 en 11 juli

BSO VRIJ SPEL organiseert op 10 en 11 juli een leuke activiteit: Hutten bouwen voor stoere en handige jongens en meiden tussen de 4 en 13 jaar, die goed met een hamer overweg kunnen. Op beide dagen ben je van harte welkom tussen 10:00 en 14:00 op het plein bij de Da Costa school aan de Vierhoutwerweg 16. Voor een broodje en drinken tussen de middag wordt gezorgd.
De kosten bedragen € 5,00 per dag en graag vooraf opgeven bij Wilmy van de Steeg: 06-42953608. Deelname is op eigen risico en het is verstandig om stevige schoenen aan te trekken.

12
jun

Werkzaamheden aan de riolering in de Nunspeterweg in Elspeet

De Nunspeterweg in Elspeet is tijdens extreme hoosbuien dikwijls het toneel van ondergelopen straten, tuinen en zelfs woningen. Om deze problematiek op te lossen gaat de gemeente Nunspeet een extra rioolbuis aanbrengen. Deze buis gaat het hemelwater infiltreren in de ondergrond zodat wateroverlast bij extreme neerslag afneemt.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Dominee Kalshovenweg en de Dominee van Gilstweg in de periode van 12 juni t/m 4 augustus. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en ondernemers bereikbaar. Zie hiervoor het kaartje in de bijlage onder dit bericht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Schagen Infra. Schagen gaat aanwonenden tijdig informeren indien woningen kortstondig onbereikbaar zijn als er direct voor een woning een rioolbuis wordt aangebracht.

Bekijk hier de bijlage: Wegwerkzaamheden Elspeet - Nunspeterweg 12 juni - 4 aug
10
jun

Veluwe Hotel Stakenberg alternatieve trouwlocatie

Veluwe Hotel Stakenberg is door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet aangewezen als alternatieve trouwlocatie. Het gaat in dit geval om de Boszaal (twee ruimtes) en het Vossenhol (pub).

Het verzoek van de heer Wiedenhoff, directeur van Veluwe Hotel Stakenberg, om toekenning past volgens het gemeentebestuur binnen de huidige beleidsregels voor permanente trouwlocaties. Een eerder verzoek in 2013 was opgeschort

31
mei

Uitnodiging aan de inwoners en ondernemers van Elspeet: Trots op de toekomst

Op donderdag 8 juni organiseert een aantal partijen een gevarieerd programma met als titel: 'Trots op Nunspeet'. Het programma kent drie onderdelen:

  1. Verkoopbeurs door de scholieren van het Nuborgh College
  2. Onthulling van het standbeeld Molijn
  3. Ondernemersavond met als titel: "Trots op de toekomst"
Dit alles vindt plaats in en bij het Cultureel Centrum Veluvine in Nunspeet (F.A. Molijnlaan 186). En is voor zowel inwoners al ondernemers toegankelijk. Zie voor meer informatie de bijlage onder dit nieuwsbericht.
Bekijk hier de bijlage: RNV-Trotsopdetoekomst.adv.HaH_Nunspeet
18
mei

Brandweer Elspeet zoekt nieuwe collega’s! => Inloopavond op maandag 12 juni.

Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De brandweer bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers en om op sterkte te blijven zijn continue nieuwe mensen nodig. Brandweerpost Elspeet kan nieuwe mensen gebruiken.

Benieuwd of dit wat voor jou is? Kom dan op maandag 12 juni naar de informatieavond bij de brandweerkazerne aan de Vierhouterweg 22a in Elspeet.  Je wordt vanaf 19.30 uur ontvangen. Vervolgens is er een korte introductie en is er alle tijd om al je vragen te stellen aan de aanwezige brandweermensen. De brandweer in Elspeet zoekt met name mensen die overdag beschikbaar zijn. Ben je overdag slechts enkele uren beschikbaar (bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn, of als je in ploegendienst werkt), dan ben je zeer zeker ook van harte welkom op maandag 12 juni!

Vergoeding

Als brandweervrijwilliger red je bijvoorbeeld mensen in noodsituaties. Dat kost inzet en kracht. Maar het geeft ook zeer veel voldoening om samen met een team een klus te klaren en je in te zetten voor het redden van mens en dier. We bieden echter meer. Op de eerste plaats zorgt de brandweer voor een goede opleiding. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding voor de scholing, oefeningen en de uitrukken. Ook zorgt de brandweer voor een goede verzekering.

 

De vrijwilligers van brandweer Elspeet combineren hun dagelijks werk met het werk als brandweerprofessional. In geval van een melding komen zij naar de kazerne om uit te rukken en mensen in een noodsituatie te helpen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij jou nodig!

Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid staan voorop. Verder is het een pré wanneer je, als je in loondienst bent, toestemming hebt van je werkgever om in geval van een alarmering je werkplek te verlaten. Wij gaan eventueel graag in gesprek met je werkgever om dit te realiseren.

 

Is er iemand in je omgeving die ook aan het profiel voldoet, niet in Elspeet woont maar wél werkt, dan is hij of zij ook van harte welkom op 12 juni

 

Kom naar de inloopavond

Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden? Kom dan op 12 juni om 19.30 uur naar de brandweerkazerne aan de Vierhouterweg 22a  in Elspeet. Je toekomstige collega’s verheugen zich op jouw komst  en staan klaar om een en ander te demonstreren en om al je vragen te beantwoorden.

Mogelijk ben je wel geïnteresseerd, maar niet in de gelegenheid naar de informatieavond te komen. Neem dan ook contact op via a.vanasselt@vnog.nl.  en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.  Kijk ook voor informatie op www.brandweerelspeet.nl

18
mei

Grote Veluwse Boekenmarkten

Op D.V. 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus worden ook dit jaar weer de traditionele Grote Veluwse Boekenmarkten georganiseerd op de Schapendrift te Elspeet.

Reeds meer dan 20 jaar wordt de Schapendrift 4 zaterdagen veranderd in een waar boeken eldorado. Deze markten die traditioneel in de zomerweken plaatsvinden genieten grote bekendheid bij zowel de plaatselijke bevolking als bij toeristen. 

Diverse standhouders uit heel Nederland komen deze dagen hun waar aan de man brengen. Het aanbod varieert van kinderboeken, romans en topografische boeken.  Maar ook vindt u hier hedendaagse theologische boeken tot zeer oude werken.  Naast deze boeken kunt u er ook oorlogs-, luchtvaart-  en prentenboeken vinden. Zoekt u een vakantieboek voor een kleine prijs? Ook die vind u daar!  Kortom de markt  voor de lezer en verzamelaar.

Dit jaar is de boekbinder ook weer van de partij. Heeft u kapotte boeken of jaargangen die u (opnieuw) in wilt laten binden? Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij deze standhouder. 

Zoekt u geen boek maar bijv. een ansichtkaart van uw dorp of stad, dan kunt u die waarschijnlijk hier ook vinden. Wilt u weten wat een oude Bijbel of boek waard is? Diverse standhouders kunnen u dat haarfijn vertellen.

De boekenmarkt is voor het publiek toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur.  Voor meer informatie of voor de verkoop van uw overtollige boeken kunt u contact opnemen met van der Wal boeken. Tel 0184-684808 of cvdwal@kliksafe.nl.

17
mei

Autowasdag stichting Stephanos gaat niet door

Wegens omstandigheden gaat de autowasdag, die zaterdag 20 mei was gepland, niet door. De werkgroep van stichting Stephanos is bezig om een andere datum te prikken. Zodra die bekend is volgt meer informatie.

12
mei

WMC Try Out door drie toporkesten

Op 08 juli 2017 zal er in Elspeet een fantastisch try-out concert plaatsvinden.

Drie top orkesten:

  • Fanfare Orkest Emergo uit Castricum o.l.v. Erik van de Kolk
  • Slagwerkensemble Elspeets Fanfare Korps o.l.v. Wibrand van Norel
  • Gelders Fanfare Orkest o.l.v. Erik van de Kolk

laten deze avond horen wat zij tijdens het komende Wereld Muziek Concours (WMC) gaan brengen. De orkesten met hun dirigenten staan garant voor een spetterende avond waar op hoog niveau zowel blaas- als slagwerkmuziek ten gehore gebracht zal worden. Een top avond waarvoor u nu al kaarten kan bestellen. Dit bestellen is eenvoudig. Stuur een mail naar tryoutwmc@gmail.com en uw naam wordt op de lijst gezet. Kaarten kosten €10,00 per stuk. Dit bedrag kunt u op de avond zelf aan de kassa betalen (geen pin!) er zijn beperkt plaatsen beschikbaar(vol = echt vol) 

12
mei

Avondvierdaagse Elspeet (lustrumeditie)

Van 12 t/m 15 juni 2017 organiseert ESV Volleybal voor de 5e keer de Avondwandelvierdaagse in Elspeet. Tijdens dit evenement wordt er vier avonden gewandeld in en rondom Elspeet. Er kan gekozen worden tussen 2 afstanden, de 5 en de 10 kilometer. Inschrijven kan op maandagavond tussen 17.30-18.30 uur bij Sporthal Op de Heide, Uddelerweg 96. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50. Er wordt dagelijks gestart vanaf de sporthal tussen 18.00-18.30 uur. We gaan deze editie feestelijk afsluiten op de donderdagavond. Voor meer informatie www.esv-volleybal.nl of mail naar : activiteitencommissie@esv-volleybal.nl

06
mei

AUTOWASDAG STEPHANOS

Op d.v. zaterdag 20 mei houdt de werkgroep Stephanos haar jaarlijkse autowasdag rondom de herv. Dorpskerk van Elspeet. U bent van harte welkom om uw auto te laten wassen en ondertussen genieten van een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij. Ook kunt u rondsnuffelen langs de kramen met kaarten , fruit, speelgoed, tuingereedschap enz. Ook staat little gift  met een kraam op de autowasdag. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, we bakken voor u patat en hamburgers en we hebben heerlijke haring.

Deze dag is van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken, dus als u nog wilt helpen neem dan contact op met Gerrie Woudenberg, Wij zouden dit als werkgroep erg op prijs stellen als u zich in wilt zetten voor uw naaste in Malawi en Zambia.

KOMT ALLEN!

Bekijk hier de bijlage: poster autowasdag
01
mei

Elspeet staat in het teken van Meimaand Fietsmaand

Het is lente en Elspeet staat in het teken van Meimaand Fietsmaand. Bezoek ons mooie dorp met de fiets. Stap af en geniet van een hapje en drankje op de terrasjes of breng een bezoekje aan de molen, de schaapskooi of ons nieuwe Historisch Museum. Bekijk de mooie aanbiedingen die de lokale ondernemers voor u klaar hebben gezet!

Meer informatie over dit event vind je hier: http://nunspeetuitdekunst.nl/agenda/openingsevent-meimaand-fietsmaand/

Bekijk hier de bijlage: Folder Meimaand Fietsmaand
18
apr

Vrijwilligers gezocht voor het toeristentreintje tussen Elspeet en Vierhouten

Voor de maanden mei t/m september worden enthousiaste vrijwilligers gezocht die het treintje willen besturen. Dit gaat om de woensdag en de vrijdag. Het treintje rijdt op die dagen tussen Elspeet en Vierhouten. Één persoon bestuurt het treintje en de tweede persoon vertelt onder het rijden wat over de prachtige omgeving en historische plekken van Elspeet en Vierhouten.

 

Voor meer informatie: Jeannette Beelen (06-12978482) of Andries Beelen (06-53810894). Namens Andries en Jeannette Beelen de vraag of er vrijwilligers zijn die zichzelf beschikbaar willen stellen. Het kan ook zijn dat iemand uit je netwerk dit wellicht zou willen/kunnen doen

18
apr

Molen De Hoop organiseert een kofferbakverkoop

Wil je helemaal uit je kofferbak gaan?

Kom dan 13 mei naar Molen de Hoop. Onder genot van een hapje en drankje kun je er lekker snuisteren tussen de curiosa en tweedehands spulletjes. Natuurlijk staan er hotdogs op het menu! Ook kun je de molen en het molenwinkeltjes met streekproducten bezoeken. Voor de bezoekers is de toegang gratis.

 

Zelf uit je kofferbak verkopen?

Meld je dan aan bij Jeanette Beelen (06-12978482). De toegang tot het verkoopterrein bedraagt:
Voor personenauto's: € 10,00
Voor busjes: € 15,00
Voor een aanhangwagen: +€ 5,00 

Meer informatie is te vinden op: www.molendehoopelspeet.nl

14
apr

Oranjevereniging Elspeet heeft programma rondom Koningsdag rond

De Oranjevereniging Elspeet heeft het programma rondom Koningsdag 2017 rond. Het begint op woensdagavond 26 april met een feestavond in de tent aan de Stakenbergweg met Helemaal Hollands. Op Koningsdag zelf begint de dag al vroeg. Om 08:00 wordt vanaf de toren bij de dorpskerk met verschillende instrumenten de dag geopend. Tegen kwart voor elf vindt de traditionele aubade plaats bij het Kultuhus en is in de middag een gezellig en actief programma in elkaar gezet. Ook zal dan het NK Gazonmaaierrace worden verreden. 

Vrijdagavond is voor de kinderen een leuke kindershow in het Kulturhus met aansluitend de lampion- en fakkeloptocht door het dorp. Op 5 mei vindt de sterrenrit plaats waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Zie de foto's voor aanvullende informatie of bezoek de site van de Oranjevereniging.

07
apr

Historisch Museum Elspeet is geopend

Vrijdagavond 7 april werd het museum in Elspeet geopend. Vooral in het laatste jaren werd hard gewerkt aan de oude brandweerkazerne, nu genaamd Het Brandpunt. Zo is dit nu omgebouwd tot Historisch Museum Elspeet. Waar ook het VVV kantoor en een Jongeren Ontmoetings Punt "De Werf" zich gehuisvest hebben.

Lees hier het gehele artikel in Nieuwsblad De Band.

29
mar

Inloopavond over maatregelen wateroverlast Nunspeterweg Elspeet

In de Nunspeterweg in Elspeet worden maatregelen getroffen om de wateroverlast aan te pakken. Vanaf huisnummer 56 tot aan de kruising Nunspeterweg - Ds. Kalshovenweg wordt er een nieuw hemelwaterafvoerriool aangelegd naast het bestaande riool. De gemeente heeft voor de komende jaren een aanzienlijk budget gereserveerd om maatregelen uit te voeren in de kern Elspeet en deze maatregel in de Nunspeterweg is er daar één van. In juni 2017 starten de werkzaamheden.

Wateroverlast
De Nunspeterweg in Elspeet is gevoelig voor wateroverlast. Het gaat dan met name om het deel tussen de Ds. Kalshovenweg en de Nunspeterweg 45. Dit komt omdat het straatniveau hier lager ligt ten opzichte van het straatniveau in de omgeving. Tijdens extreme neerslag stroomt het regenwater van hoger gelegen straten naar beneden richting het laagste punt waar het voor overlast kan zorgen.

Nieuwe riool
Het nieuwe hemelwaterafvoerriool (HWA-riool) wordt gekoppeld aan het bestaande hemelwaterriool in de Ds. Kalshovenweg. Alle kolken langs de weg worden aangesloten op het nieuwe HWA-riool. Het regenwater dat valt op de weg wordt zo afgekoppeld van het bestaande riool. Het bestaande riool wordt hiermee ontlast. Bij elke woning aan de Nunspeterweg wordt bekeken of er een eigen aansluitpunt mogelijk is om het regenwater van het dak en de tuinverharding af te kunnen voeren naar het nieuwe HWA-riool.

Grote putten
Op een aantal plaatsen worden, naast de bestaande kolken, grote putten aangelegd met een grote capaciteit zodat het regenwater tijdens extreme neerslag snel afgevoerd kan worden naar het nieuwe HWA-riool. Het regenwater kan vervolgens via het bestaande HWA-riool in de Ds. Kalshovenweg wegstromen naar het buitengebied.

Inloopavond 29 maart

Op 29 maart 2017 is er in het Kulturhus in Elspeet een inloopavond waar de plannen worden toegelicht. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn de inwoners uit Elspeet welkom. 

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio