16 Juli 2018 | Zomeravondfietstocht in Elspeet

Plaats: Dorpskerk bij 't Kerkerf

Tijd: 18:00

Al vele jaren worden door Woord en Daad comité Nunspeet/Elspeet de zomeravondfietstochten georganiseerd. Ook dit jaar staan de fietstochten door het prachtige gevarieerde Veluwse landschap weer op het programma. De verschillende routes hebben een lengte van 20 tot 25 km. Er kan gestart worden tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij het 't Kerkerf achter de Hervormde Kerk in Elspeet op 9, 16 en 30 juli en op 13 augustus. Deelname kost € 2,50 en voor kinderen tot en met 12 jaar € 1,50, een gezin betaald maximaal € 10,-, dit is inclusief een consumptie na afloop.

De opbrengst van deze fietstochten is voor NEON - Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking - ten behoeve van het Woord en Daad project Vakopleiding kansarme jongeren in Benin. Woord en Daad - in Nunspeet bekend van de Snuffelhal aan de Stationslaan, winkel in gebruikte goederen - is een stichting die gelden inzamelt ten behoeve van de allerarmsten in de derde wereld. Voor meer info www.WoordEnDaadNunspeet.nl, NeonNunspeet.nl.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio