Het nieuws uit Elspeet

28
apr

Plus van der Horst vanaf 13 mei op vriidagavond langer open

Vanaf vrijdag 13 mei houdt Plus van der Horst de deuren op vrijdag langer op. Klanten kunnen dan tot 21 uur hun boodschappen doen.

28
apr

Herdenken in Elspeet op 4 mei 2016

Op woensdag 4 mei 2016 vindt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog plaats.

 

Op de dag vliegt om 14:35 uur een Lancaster/Dacota over het monument aan de Schaarweg.

 

's Avonds vindt de herdenking plaats op de algemene begraafplaats aan de Uddelerwerg om 19:30. Belangstellenden kunnen zich verzamelen bij de parkeerplaats aan de achterzijde van de algemene begraafplaats aan de Molenweg.

27
apr

Bertus van den Hoorn lid in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Dick van Hemmen heeft op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de 67-jarige Bertus van den Hoorn uit Elspeet. Van den Hoorn is 34 jaar vrijwilliger op school in Elspeet, eerst op de Boazschool, later op de Boaz-Jachinschool.

Hij is 20 jaar koster, de eerste jaren in de Hervormde dorpskerk, nu in de Hersteld Hervormde kerk in Elspeet. Naast zijn kosterschap deed en doet hij veel vrijwilligerswerk in en om de kerk. Van den Hoorn is maar liefst 45 jaar koorlid van het mannenkoor 'Con Amore' en zet zich in deze vereniging ook in voor vele activiteiten. Van 1975 tot 1996 was hij bestuurslid van de Oranjevereniging in Elspeet. In de jaren 1980 en 1990 was hij koor- en bestuurslid van 'Elspeets Gemengde Zangvereniging' alsook bestuurslid van de Dorpsvereniging in Elspeet. Ook als organisator voor de stemgelegenheid in Elspeet is Bertus al 20 jaar actief. Zo regelt hij onder andere de opbouw van de stemhokjes, verwarming, koffie en thee, vloerbedekking en route- en bewijzeringsborden. Van den Hoorn doet zijn werk met veel inzet en enorme overgave. Uren kent hij niet; het is allemaal vrijwilligerswerk. Om die reden heeft hij een welverdiende onderscheiding ontvangen genaamd: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met deze onderscheiding werd Bertus door burgemeester Dick van Hemmen gefeliciteerd. Onder het toeziend oog van echtgenote, kinderen en vrienden kreeg Bertus van den Hoorn zijn lintje. Van allen kreeg hij de felicitaties en wensten hem nog vele goede en gezonde jaren toe waarin hij zich ongetwijfeld zal blijven inzetten als vrijwilliger. 

26
apr

Kleding voor 'Kom over en help'

Het regionaal comité Nunspeet-Doornspijk-Elspeet-Elburg van Stichting Kom over en help zamelt al een aantal jaren kleding in die hier niet meer gebruikt wordt, maar die voor de hulpverlening in bijvoorbeeld de Oekraïne of Georgië goud waard is. Zaterdag 30 april tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen belangstellenden overtollige kleding brengen bij installatiebedrijf Spelt aan de Staverdenseweg 41 in Elspeet. Graag alleen kleding die echt nog bruikbaar en schoon is geven en in een goed gesloten stevige plastic zak verpakken.

Stichting 'Kom over en help' verkoopt tegenwoordig de kleding en financiert daar diverse projecten mee. Zie ook www.komoverenhelp.nl 

23
apr

Oranjevereniging Elspeet past uitvoering iets aan i.v.m. weersverwachtingen

Oranjevereniging Elspeet heeft de locatie van het middagprogramma op 27 april aangepast i.v.m. de weersverwachtingen. Het programma zal plaats gaan vinden in de sporthal aan de Uddelerweg.

 

Kijk voor het programma in onze agenda (26 april, 27 april, 30 april of 6 mei), of op de site van de Oranjevereniging.

22
apr

Een mooi en groen Elspeet

Een mooi en aantrekkelijk dorp op de Veluwe! Dat is Elspeet en dat willen we graag zo houden. Vorig jaar is door samenwerking tussen dorpsvereniging en ondernemersvereniging het centrum van Elspeet opgefrist door het plaatsen van bloembakken en het opknappen van de groenstroken bij het VVV gebouw. Hoveniersbedrijf Stip heeft de uitvoering  voor haar rekening genomen en het onderhoud geheel belangeloos uitgevoerd. En daar gaan ze dit jaar verder mee. Onderstaand een korte indruk van de betrokkenheid van deze bekende hovenier uit Elspeet:

“Als hovenier leven wij graag daar een bijdrage aan door in het 'centrum' van het dorp het groen mooi te houden. Vorig jaar hebben we rondom het VVV kantoor en op De Brink enkele bloembakken geplaatst. Na het seizoen met zomerbloemen hebben we in het najaar heide, violen en bloembollen geplant. Inmiddels staat alles prachtig te bloeien en is het een genot voor het oog!”

In de fotoreportage hieronder een indruk van het resultaat.

16
apr

Gemeentelijk waarderingsteken voor Hans de Ruiter

Aan het eind van de Elspeet Memorial Tour op zaterdag 16 april reikte burgemeester Dick van Hemmen het gemeentelijk waarderingsteken uit aan initiatiefnemer en organisator van de tour, Hans de Ruiter. De Ruiter kreeg het waarderingsteken in restaurant Op de Brink in Elspeet.

Sinds 2007 heeft Hans de Ruiter met veel inzet en betrokkenheid de jaarlijkse Elspeet Memorial Tour georganiseerd. Een Tour in het teken van herdenken en gedenken van de slachtoffers die in de oorlogsjaren gevallen zijn in de strijd om onze vrijheid. Een tocht waarbij letterlijk en figuurlijk wordt stilgestaan bij diverse plaatsen die herinneren aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Hans De Ruiter is er in geslaagd de Elspeet Memorial Tour een waardevolle plaats te geven in het geheel van herdenken en vieren in en rond Elspeet.

De negende editie van Elspeet Memorial Tour zal voorlopig de laatste zijn. 'Het verhaal' is nu voldoende doorgeklonken en zal verder gaan in de vorm van de herinneringszuilen op de zeven crashsites in de gemeente Nunspeet. Op deze eikenhouten zuilen met daarop een RVS plaquette wordt in het kort de WOII-gebeurtenis van die plek beschreven (ook te raadplegen via de gemeenteapp). Daarmee is de geschiedenis geborgd voor de toekomst. In 2020 (75 jaar bevrijding) wordt de volgende Elspeet Memorial Tour worden gehouden.

Naast de organisatie van de tour was Hans de Ruiter ook de drijvende kracht achter het herdenkingsmonument (Lancastermonument) aan de Schaarweg in Elspeet en is hij nauw betrokken bij de jaarlijkse 4 mei-herdenking in Elspeet.

Het gemeentelijk waarderingsteken bestaat uit een beeldje (eikenblad met parel) van koper, een zilveren draagspeld (eikenblad met pareltje) en een ingelijste oorkonde (gekalligrafeerd). 

12
apr

Leden Ondernemend Elspeet bespreken de actualiteiten

Maandagavond 11 april kwamen de leden van Ondernemend Elspeet bij elkaar in het Oud Veluwsch Eethuis voor haar voorjaarsvergadering. Tijdens het officiële gedeelte van deze vergaderingen werden de jaarverslagen 2015 besproken en vastgesteld. Ook het jaarplan en de begroting 2016 kwamen aan de orde en ook deze werden door de leden goedgekeurd.

Esther Joustra (Hotel  Stakenberg) nam afscheid van het bestuur en in haar opvolger is geworden Henriekus Stip (Stip Hoveniers), hierdoor is het bestuur weer volledig. Maar de voorzitter, Kees van den Bosch, was ook periodiek aftredend en voor hem wordt nog een vervanger gezocht. Kees heeft aangegeven tot de najaarsvergadering aan te willen blijven, maar dan er toch echt een punt echter te gaan zetten. Hij riep de leden op zich kandidaat te stellen.

Verder kwamen de actuele onderwerpen langs zoals de projecten De Brink en de Bedrijvenstrip. Voor het laatste project ontwikkelt zich positief.

Na een korte pauze werden twee presentaties verzorgd. De eerste door twee adviseurs van Rabobank Noord Veluwe die de leden kennis lieten maken met de nieuwste (digitale) mogelijkheden van betalingsverkeer en financieren. Als tweede werd het koopstromenonderzoek gepresenteerd dat in 201 in de gemeente Nunspeet (en ook de kern Elspeet) is uitgevoerd. De meeste opvallende verschillen van Elspeet ten opzichte van soortgelijke kernen werden hier goed uitgelicht. Aan de leden werd dan ook de vraag gesteld wat kunnen jullie nu met deze kennis? Daar werd verschillend over gedacht, maar duidelijk was wel dat vooral de detailhandel hier wel op moet gaan reageren. Anders lopen ze het risico dat ze omzet kwijt gaan raken aan internetaanbieders en regionale trekkers in de omgeving. Vanuit stichting Ui de Kunst waren ook enkele vertegenwoordigers aanwezig en zij hebben kort de leden geïnformeerd over hun plannen voor de gemeente Nunspeet en de kern Elspeet. Na deze informatieve presentaties werd nog enige tijd gesproken met elkaar en het netwerk aangehaald.

07
apr

Elspeet stemt tegen bij referendum

Woensdag 6 april heeft Elspeet bij het referendum een duidelijke Nee laten horen. Maar liefst 71% stemde tegen het associatieverdrag. De opkomst is uitgekomen op een magere 26%.

Verschil is wel zichtbaar tussen de beide stemlocaties:

Stemlokaalvoortegengeldigblancoongeldigtotaaloproepen
Boaz-Jachinschool125277402214051563
percentage31% 68%   26% 
        
Da Costa school105311416234211635
percentage25% 74%   26% 
        
totalen230588818448263198
percentage28% 71%   26% 

 

Bekijk hieronder de totale uitslagen van de gemeente Nunspeet in de bijlage bij dit bericht.

Bekijk hier de bijlage: Uitslag Nunspeet - Landelijk referendum
07
apr

Informatieavond burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar is veel veranderd voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij van Oranjehof vinden het heel belangrijk dat iedere burger deel uit maakt van de samenleving en meedoet in het arbeidsproces.

Met verschillende partijen hebben we de handen ineengeslagen om een Werkatelier in de Oranjehof op te starten waarin je mee mag doen en jezelf mag zijn. Het werkatelier is ondertussen een feit. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan informatie rondom de veranderingen voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom deze avond waar partijen vertellen wat ze voor u/jou kunnen doen. Waar ook ruimte is voor de vragen, die er zijn.

Philadelphia, Talenta, Op weg met de Ander, Fruytier Scholengemeenschap, de Gemeente Nunspeet, Intervens, MEE en Oranjehof vertellen u graag meer over dit thema. Ook de gemeente Nunspeet is aanwezig. En natuurlijk bent u op de goede plek wanneer u meer zou willen horen over het werkatelier op de Oranjehof.

De informatieavond wordt gehouden op 18 april en start om 19.30 op de Oranjehof. Wij kijken uit naar uw komst! Wilt u vooraf meer informatie, belt u dan naar Oranjehof, tel 0577-492278.

06
apr

‘Afscheidsraad’ burgemeester Van Hemmen in Veluvine

De bijzondere raadsvergadering waarin de gemeenteraad van Nunspeet op vrijdag 13 mei afscheid neemt van Dick van Hemmen als burgemeester, zal worden gehouden in Veluvine. De vergadering begint om 14.00 uur.

s'Avonds is er in Veluvine tijdens een afscheidsreceptie van 19.30 tot 21.30 uur voor iedereen gelegenheid het burgemeestersechtpaar de hand te drukken. 

Voor de bewoners van Elspeet, Hulshorst en Vierhouten zijn er in samenspraak met de dorpsverenigingen van 19.30 tot 21.30 uur afscheidsrecepties in de dorpshuizen. Op maandag 9 mei in het dorpshuis Hulshorst, op dinsdag 10 mei in het dorpshuis Vierhouten en op donderdag 12 mei in het Kulturhus in Elspeet.

05
apr

ESV organiseert Recreanten Volleybaltoernooi op 28 mei aanstaande

ESV Volleybal organiseert dit jaar voor de 33e keer een recreatief volleybaltoernooi. Het evenement vindt plaats op zaterdag 28 mei 2016 vanaf 9.00 uur op “Sportpark op de Heide”, Uddelerweg 100, Elspeet. Kijk hier voor meer informatie.

01
apr

Peuterspeelzaal Klein Duimpje opgenomen in Stichting Doomijn Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaal Klein Duimpje in Elspeet is vanaf 1 april opgenomen in Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 'om de continuïteit en voortgang van de peuterspeelzaal en Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) te kunnen waarborgen.'

In de afgelopen jaren hebben veel kinderen peuterspeelzaal Klein Duimpje mogen bezoeken, waardoor de activiteiten van deze peuterspeelzaal in de kern van Elspeet een plek hebben gekregen. De komende veranderingen vanuit de wet- en regelgeving, maken dat het aansturen van een peuterspeelzaal als Klein Duimpje een complexe taak is. Zowel het bestuur van Klein Duimpje als de gemeente Nunspeet vinden de continuïteit en voortgang van de peuterspeelzaal en de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in samenwerking met de basisscholen belangrijk. Het bestuur van de peuterspeelzaal heeft besloten om de peuterspeelzaal, in nauw overleg met de gemeente Nunspeet, over te dragen aan de organisatie Doomijn.

Voor de kinderen verandert er voorlopig niets, de peuterspeelzaal blijft in het Kulturhus gevestigd en ook blijven de huidige peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligsters werken bij de peuterspeelzaal.

DOOMIJN Doomijn heeft meerdere peuterspeelzalen in de gemeente Nunspeet en Hulshorst en ervaring met het aanbieden van VVE. Niet alleen in Nunspeet is Doomijn terug te vinden, in het gebied tussen Harderwijk en Groningen biedt Doomijn peuterspeelwerk aan in diverse gemeenten. 

01
apr

BoekStart inloopochtend in Bibliotheek Elspeet

Op woensdag 6 april organiseert Bibliotheek Noordwest Veluwe in Bibliotheek Elspeet een open inloopochtend BoekStart. Ouders van/met baby’s en peuters zijn van harte welkom om vragen te stellen over (voor)lezen met heel jonge kinderen, en bij te kletsen met andere moeders terwijl de kinderen worden voorgelezen of spelen. Joke Kleijer, jeugdverpleegkundige, geeft in Elspeet een workshop Nieuwe media en peuters.

Nieuwe media en peuters
Op 6 april, tijdens de Media Ukkie Dagen (1-8 april), komt verpleegkundige Joke Kleijer in Bibliotheek Elspeet vertellen over Nieuwe media en peuters. De leefomgeving van kinderen medialiseert in rap tempo. Ook bij de allerkleinsten. Of het nu gaat om swipende peuters, aan tablets gekluisterde kleuters of the-internet-of-toys: voor kinderen van nu is spelen met media iets van alledag. Veel ouders beseffen dan ook dat het verstandig leren omgaan met media een steeds belangrijker onderdeel van de opvoeding is geworden. Maar hoe pak je dat als ouder het beste aan?
Deze inloopochtend begint om 10.00 uur en Joke Kleijer begint te vertellen om 10.15 uur.

30
mar

Ruwbouw museum Elspeet klaar

Vandaag staat in De Band een artikel over de vorderingen bij het museum in Elspeet.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de ruwbouw van het Historisch Museum Elspeet (HME) zo goed als klaar. Hiermee is de eerste fase van het ombouwen van de oude brandweerkazerne naar een museum, jeugdhonk en VVV-kantoor afgerond. Lees hier het volledige artikel.

29
mar

Ongure types in Elspeet gesignaleerd

Het blijft opletten in Elspeet. Onderstaande tekst plaatste de wijkagent aan het begin van deze dag op facebook:

Vannacht twee meldingen van verdachte situaties in Elspeet gahad. Gezien de inhoud van de meldingen is men zeker op boevenpad. Wees allert op mensen die zich verdacht ophouden in uw buurt en bel 112 als u het niet vertrouwt.


Op de hoogte blijven van zijn meldingen, volg hem op facebook via https://www.facebook.com/wijkagent.elspeeteo


 

22
mar

VV Elspeet is op zoek naar trainers

Trainer worden gaat met vallen en opstaan, net als voetballer en in ieder andere hobby of beroep. Trainer is best een leuk vak, want iedere voetballiefhebber heeft zijn eigen visie over voetbal. Wil jij eens proberen of dit iets voor jou is. Dat kan zowel bij Elspeet 3 en Elspeet 4 waar volgend seizoen beide trainers stoppen. Maar ook bij de A-junioren en B-junioren komen plaatsen vrij voor jeugdtrainers.

Lees de volledige oproep hier.

21
mar

Drukt bezochte terugkoppeling Wateroverlast

De Dorpsvereniging Elspeet hield maandag 21 maart haar Algemene Ledenvergadering en aansluitend was een openbare bijeenkomst georganiseerd waarin een terugkoppeling verstrekt werd door zowel de Dorpsvereniging als de gemeente Nunspeet op de in november 2015 gehouden informatieavond. Naast veel inwoners was de politiek hierbij ook ruim vertegenwoordigd, wat aangeeft dat het een onderwerp is met vele belangen.

 

De Dorpsvereniging heeft de afgelopen periode veelvuldig met de gemeente overleged over de mogelijke aanpak van de wateroverlast zoals die voor het laatst in juli 2014 plaatsvond. Grote delen in de kern van Elspeet stonden toen onder water en menige bewoner heeft daarna de woning deels op kunnen knappen. In november 2015 was al duidelijk dat hier nu een structurele oplossing voor gevonden moet worden. Op basis van de aangedragen voorstellen en suggesties van de inwoners en de Dorpsvereniging heeft de gemeente een nieuwe hemelwatervisie opgesteld met daarbij een uitvoeringsprogramma. In de commissievergadering van 14 maart 2016 zijn deze besproken en is besloten om deze visie voor te leggen aan de inwoners. De genoemde stukken zijn hier terug te vinden:

  1. Hemelwatervisie
  2. Uitvoeringsprogramma
  3. Bijlage 1
  4. Bijlage 2 

De verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom opende de bijeenkomst en gaf aan dat het de intentie is om dit probleem gezamenlijk op te lossen, en dat het daarom ook iets vraagt van de inwoners van Elspeet. Dit door bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer los te gaan koppelen van het rioolstelsel. Hier komt vanuit de gemeente een communicatiecampagne voor en ook stelt de gemeente hier gelden voor beschikbaar. Vervolgens ging de verantwoordelijk projectleider van de gemeente in op de nieuwe hemelwatervisie en het uitvoeringsprogramma en gaf toelichting op de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Uit deze toelichting bleek wel dat grondig onderzoek is gedaan naar de oorzaken en mogelijkheden om deze oorzaken zo goed als mogelijk weg te nemen. Onderkend wordt dat het een complex probleem is waarbij sprake is van een combinatie van vele belangen. De drempels in de wegen houden nu water tegen, maar remmen de verkeerssnelheid. Het uitbreiden met woningen en Elspeet Noordwest zorgt voor een blokkade van vrije doorgang van water. Ofwel het is niet zo 1-2-3 op te lossen. De presentatie maakte wel duidelijk dat nu gezocht wordt naar een structurele oplossing die nog wel enige tijd vergt voordat de problemen echt tot het verleden behoren. Via een animatie is goed te zien op welke manier het water in Elspeet stroomt en voor problemen zorgt.

 

Maar op korte termijn is de gemeente voornemens om enkele oplossingen aan te brengen. Hiervoor is al een bedrag van € 180.000 beschikbaar gesteld en wordt nu in beeld gebracht wat voor dat bedrag gerealiseerd kan worden.

 

De aanwezigen werden gevraagd naar hun mening bij de nu voorliggende voorstellen en oplossingsrichtingen. Duidelijk werd dat men de grote lijnen wel onderschrijft, maar de eigen problemen toch allemaal graag zo snel mogelijk opgelost wil hebben. En dat dat niet gaat lukken is ook voor iedereen duidelijk. Suggesties voor de verdere uitwerking kunnen deze week nog bij de Dorpsvereniging worden aangedragen via een mailtje naar info@dorpsvereniging-elspeet.nl. Zij zorgen dat deze bij de gemeente terechtkomen en worden meegenomen in de afwegingen en verdere concretisering van de plannen. 

 

De gemeente heeft toegezegd in de raadsvergadering van juni 2016 met een compleet voorstel inclusief financiële onderbouwing te komen. Het houdt de inwoners van Elspeet en de Dorpsvereniging dus nog even bezig. En nu maar hopen dat in juli niet weer een enorme stortbui leegdruppelt boven Elspeet....

10
mar

Studenten Hoornbeeck organiseren concert in Elspeet

Een drietal enthousiaste studenten van het Hoornbeeck College Apeldoorn (Gerben Budding, Hendri van den Berg en Hèrald van Ark) organiseren voor hun opleiding commerciële economie een concert. De opbrengst van dit concert is voor het goede doel: stichting Open Doors. Deze stichting houdt zich bezig met hulp aan vervolgde christenen wereldwijd. Christenvervolging heeft een sterke opmars, denk aan Noord-Korea, Syrie, Irak, Eritrea en al die andere landen waar de christenen onderdrukt worden. Hiervoor willen zij geld ophalen, om ook voor deze christenen een bijbel mogelijk te maken! Dit concert zal plaatsvinden in de kerk van de Hersteld Hervormde gemeente te Elspeet op D.V. vrijdagavond 6 mei 2016. De volgende partijen hebben hun medewerking toegezegd voor deze avond:

  • Het Garder Mannenkoor (o.l.v. Sjaak van Wijngaarden) 
  • Mannenensemble Laus Deo (o.l.v. Andries Koetsier) 
  • De solisten Henrico Koetsier & Nienke Pluim

 Zij zien uit naar uw komst!

10
mar

Inloopmorgens bij Hoveniersbedrijf Stip

Vanaf zaterdag 12 maart is er iedere zaterdag inloopmorgen bij Hoveniersbedrijf Stip. Van 9.00 tot 12.00 uur staan de deuren open en staat de koffie klaar! Iedereen die vragen heeft over de tuin of op zoek is naar ideeën kan er terecht.

“De laatste jaren merken wij meer interesse voor alles wat groeit en bloeit, kijk maar naar alle moestuintjes. Maar tuinieren brengt ook de nodige vragen met zich mee”, legt Henriekus Stip uit. “Wij delen graag onze kennis met de tuinliefhebber! Op zaterdagmorgen is er altijd iemand met vakkennis op het bedrijf aanwezig. Ook kunnen er in onze inspiratieruimte veel ideeën opgedaan worden. Overigens is ook onze website vernieuwd, daarop delen we veel kennis en ideeën. Tenslotte hebben we elke zaterdag leuke acties en aanbiedingen. Zo wordt a.s. zaterdag al het tuingereedschap schoon en scherp gemaakt.”

Hoveniersbedrijf Stip bevindt zich aan de Staverdenseweg 45 in Elspeet. Aanmelden voor de inloopmorgens is niet nodig. 

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio